Služby

 • VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA

  Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak … viac

  Kategória: Služby

 • VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

  Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

  Výpis z& … viac

  Kategória: Služby

 • VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

  Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačn& … viac

  Kategória: Služby