INTEGROVANÉ MIESTA OBČANA HĽADAJTE POD NOVOU ZNAČKOU IOMO

Kategória: Pracoviská

Občania môžu v prevádzkach IOMO získať výpisy z verejných aj z neverejných informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať ďalšie doplnkové služby. K hlavným výhodám využívania IOMO patrí najmä odstránenie technologických a vedomostných bariér používateľov služieb IOMO (nie je teda potrebná počítačová zručnosť či internetové pripojenie), možnosť získať papierovú formu výstupu použiteľnú na právne úkony a osobná forma komunikácie (možnosť osobnej konzultácie pri riešení problému). Rozsah poskytovaných elektronických služieb úradov sa pritom bude neustále rozširovať a vytvárať tak pre občanov používateľský komfort pri využívaní služieb štátu.