Registrácia osoby vykonávajúcej zaručenú konverziu