Poskytovateľ

Staňte sa prevádzkovateľom IOMO a poskytnite vašim občanom viac verejných služieb priamo vo vašej obci

Mám záujem ako zástupca obce/mesta o podrobnejšie informácie o možnosti zriadenia prevádzkarne IOMO: