Pracoviská IOMO sú dostupné v rámci celého územia Slovenskej republiky

Kategória: Pracoviská

V súčasnosti je v prevádzke celkovo vyše 1600 pracovísk Integrovaných obslužných miest. Občania nebudú musieť investovať čas a peniaze do prekonávania väčších vzdialeností, ale všetko potrebné si vybavia v mieste svojho bydliska, priamo vo svojom meste alebo vo svojej obci.