SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA

Ceny za poskytnuté služby IOM

SlužbaPoplatok za el. službu cez IOMPoplatok za asistenciu IOMCelková cena za službu 1
Odpis z registra trestov 2.00€ 1.90€ 3.90€
Odpis z registra trestov (prevádzkareň MVSR) 2.00€ 2.00€ 4.00€
Výpis z listu vlastníctva 4.00€ 3.90€ 7.90€
Výpis z listu vlastníctva (prevádzkareň MVSR) 4.00€ 4.00€ 8.00€
Výpis z obchodného registra - 4.50€ 4.50€
Výpis z obchodného registra (prevádzkareň MVSR) - 4.50€ 4.50€
Výpis z registra trestov 2.00€ 1.90€ 3.90€
Výpis z registra trestov (prevádzkareň MVSR) 2.00€ 2.00€ 4.00€

Ceny zaručenej konverzie

SlužbaCelková cena za službu 2
Zaručená konverzia do listinnej formy (1strana dokumentu) 0.24€
Zaručená konverzia do elektronickej formy (1 strana dokumentu) 0.36€
Vytvorenie osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe 1.20€
Vytvorenie osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu 1,80€

Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka, pokiaľ ho má vydaný.