Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta

Služba Poplatok za el. službu cez IOM Poplatok za asistenciu IOM Celková zaplatená cena za službu
N/A for this language 2.00€ 1.90€ 3.90€
N/A for this language 2.00€ 2.00€ 4.00€
N/A for this language 0.00€ 8.00€ 8.00€
N/A for this language 4.00€ 3.90€ 7.90€
N/A for this language 4.00€ 4.00€ 8.00€
N/A for this language 0.00€ 4.50€ 4.50€
N/A for this language 0.00€ 4.50€ 4.50€
N/A for this language 2.00€ 1.90€ 3.90€
N/A for this language 2.00€ 2.00€ 4.00€
    1

Vysvetlivky

Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je, alebo nie je platiteľ DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.

Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je, alebo nie je platcom DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.