Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta

Služba Poplatok za el. službu cez IOM Poplatok za asistenciu IOM Celková zaplatená cena za službu
N/A for this language 2.00€ 1.90€ 3.90€
N/A for this language 2.00€ 2.00€ 4.00€
N/A for this language 0.00€ 8.00€ 8.00€
N/A for this language 4.00€ 3.90€ 7.90€
N/A for this language 4.00€ 4.00€ 8.00€
N/A for this language 0.00€ 4.50€ 4.50€
N/A for this language 0.00€ 4.50€ 4.50€
N/A for this language 2.00€ 1.90€ 3.90€
N/A for this language 2.00€ 2.00€ 4.00€
    1

Vysvetlivky

Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je, alebo nie je platiteľ DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.