N/A for this language

Poplatok za el. službu cez IOM: 2.00€

Poplatok za asistenciu IOM: 1.90€

Celková zaplatená cena za službu: 3.90€

Zoznam poskytovateľov služby:

Prevádzka Prevádzkovateľ Adresa
Ábelová Ábelová Ábelová 95 ,98513 Ábelová
Abrahám Abrahám Abrahám 52 ,92545 Abrahám
Alekšince Alekšince Alekšince 389 ,95122 Alekšince
Alekšince Alekšince Alekšince 389 ,95122 Alekšince
Andovce Andovce Hlavná 157 ,94123 Andovce
Báb Báb Báb č. 465 ,95134 Báb
Bacúch Bacúch Hlavná 279 ,97664 Bacúch
Báhoň Báhoň ul. SNP 65 ,90084 Báhoň
Baka Baka Baka 262 ,93004 Baka
Baloň Baloň Baloň 22 ,93008 Baloň