N/A for this language

Poplatok za el. službu cez IOM: 2.00€

Poplatok za asistenciu IOM: 2.00€

Celková zaplatená cena za službu: 4.00€

Zoznam poskytovateľov služby:

Prevádzka Prevádzkovateľ Adresa
Alekšince Alekšince Alekšince 389 ,95122 Alekšince
Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre Novozámocká 326/141 ,95112 Ivanka pri Nitre
Nitra Nitra Štefánikova trieda 60 ,95006 Nitra
Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica oú Nitrianska Blatnica 6 ,95605 Nitrianska Blatnica
Výčapy-Opatovce Výčapy-Opatovce Výčapy-Opatovce 467 ,95144 Výčapy-Opatovce
Zbehy Zbehy Zbehy 69 ,95142 Zbehy
    1

Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je, alebo nie je platcom DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.