N/A for this language

Poplatok za el. službu cez IOM: 0.00€

Poplatok za asistenciu IOM: 8.00€

Celková zaplatená cena za službu: 8.00€

Zoznam poskytovateľov služby:

Prevádzka Prevádzkovateľ Adresa
    1

Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je, alebo nie je platcom DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.